Zarząd LC Kościerzyna kadencji 2018/2019


Werner Grunau
Prezydent

Wojciech Makarewicz
I Wiceprezydent

Jacek Kmieciak
I IWiceprezydent

Gabriel Greinke
Past Prezydent

Adam Sosnowski
Sekretarz

Wojciech Kroskowski
Skarbnik