Jesteś tutaj: Home » O Klubie » Historia

Historia Klubu

Lions Klub Kościerzyna powstał w 2003 r. Obecnie zrzesza 22 członków. Lionów łączy chęć aktywnego angażowania się w działalność społeczną, wrażliwość na niesprawiedliwość i krzywdę oraz akceptacja dla działania zespołowego, z wykorzystaniem zdolności i potencjału wszystkich członków.
Reprezentują różne zawody i światopoglądy, ale jako Klub nie zajmują stanowiska w kwestiach dotyczących światopoglądu, polityki i wyznań religijnych. Swoje działania podejmują w duchu motta ruchu Lions „We serve” („Służymy”).
Działalność charytatywna klubu jest realizowana dzięki aktywności członków oraz otrzymanym środkom od osób i firm, którym nie są obojętne tragedie i trudne sytuacje życiowe innych.
W swoich działaniach Lioni z LC Kościerzyna pozyskują środki m.in. na corocznym Charytatywnym Balu Zimowym. Wszystkie środki, które Klub pozyskuje, są w całości przeznaczane na wsparcie potrzebujących.
W 2013 r. LC Kościerzyna wsparł finansowo 17 inicjatyw charytatywnych na łączną kwotę 43. 082 zł. Były to zabiegi rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych (15.150 zł), m.in. hipoterapia oraz fizykoterapia; sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych (9.300 zł) m.in. mata EAS, pionizator Baffin Trio; urządzenia i zabiegi poprawiające jakość życia osób niepełnosprawnych (14.732 zł) - proteza kończyny, aparat słuchowy, poduszka przeciwodleżynowa, wózek inwalidzki; pomoc dla ofiar kataklizmów (3.100 zł) przeznaczone w całości na usuwanie skutków huraganu na Filipinach; wsparcie lokalnych społeczności (800 zł) poprzez sfinansowanie instalacji multimedialnej w jednej ze szkół powiatu kościerskiego.
Poza bezpośrednim dofinansowaniem, członkowie klubu prowadzą i wspierają działania charytatywne dla dzieci i osób niepełnosprawnych.
W 2013 r. klub współorganizował wypoczynek dla dzieci w Hotelu Niedźwiadek, a także dzięki współpracy z przyjaciółmi z Niemiec sfinansował przewóz 2 kontenerów używanego sprzętu dla osób niepełnosprawnych z powiatu kościerskiego.
Łączna, przybliżona wartość udzielonej pomocy przez klub w latach 2001-2014: ponad 390.000 zł.

Programy stałe:

 • opieka nad zespołami artystycznymi Domu Dziecka w Kościerzynie,
 • coroczne organizowanie gwiazdki (paczki świąteczne) dla 250 dzieci z powiatu kościerskiego,
 • pomoc niepełnosprawnym - Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubieszynie
 • wypoczynek letni dla osób niepełnosprawnych

Współpraca, osiągnięcia:

 • Marek Krzemiński - Przewodniczący Strefy Północnej 2007/2008
 • wspólne projekty i realizacje z klubami trójmiejskimi - od roku 2006,
 • coroczne wyróżnienia z Centrali LCI za wzrost liczby członków w klubie ( wyróżnienia klubowe i dla prezydentów)
 • odznaczenia w kadencji 2007 – 2008:
  • Marek Krzemiński – specjalne odznaczenie za działalność na rzecz Okręgu
  • Jacek Kmieciak – specjalne odznaczenie za działalność na rzecz klubu

Źródła pozyskiwania funduszy:

 • organizowanie corocznych bali charytatywnych (w karnawale)
 • darowizny rzeczowe i pieniężne od firm i osób fizycznych

Jerzy Jankowski
Prezydent LC Kościerzyna kadencji 2013/2014