Honorowe wyróżnienie Klubu

12 lutego 2018 r. Lions Club Kościerzyna został uhonorowany przez Biskupa Pelplińskiego i Starostę Kościerskiego Jubileuszowym Medalem im. Matki Teresy z Kalkuty w dowód uznania za 15-letnią działalność Klubu na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych i potrzebujących

Gabriel Greinke
Prezydent LC Kościerzyna
kadencji 2017/2018